skip to Main Content

Huyện Ngân Sơn

1.Vị trí địa lý huyện Ngân Sơn Ngân Sơn là một huyện nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Kạn,phía Đông giáp huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng,phía Bắc giáp huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng.Phía Tây huyện ngân Sơn…

Chi tiết

Huyện Na Rì

1.Vị trí địa lý huyện Na Rì Nà Rì là một huyện nằm ở phía Đông tỉnh Bắc Kạn,Phía Bắc giáp huyện Ngân Sơn, phía Tây giáp huyện Bạch Thông và Chợ Mới, phía Nam giáp huyện Võ Nhai( Thái…

Chi tiết

Huyện chợ Mới

1.Vị trí địa lý huyện Chợ Mới Chợ Mới là một huyện nằm ở phía Nam tỉnh Bắc Kạn.Huyện có vị trí phía bắc giáp huyện Bạch Thông,và thành phố Bắc Kạn,phía Tây giáp huyện Định Hóa, Phía Nam giáp huyện…

Chi tiết
Back To Top