skip to Main Content

Huyện Trùng Khánh

Nhắc đến vùng đất Trùng Khánh Cao Bằng, ta nghĩ ngay đến điểm du lịch nổi tiếng Thác Bản Giốc cùng hệ động Ngườm Ngao-đệ nhất đông xứ Cao bằng.Đây là điểm tuyệt vời để du lịch Cao Bằng.Chính hình…

Chi tiết
Back To Top