skip to Main Content

Huyện Châu Đức

1.Vị trí địa lý huyện Châu Đức Châu Đức là một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.Phía Bắc giáp huyện Long Khánh- Đồng Nai,phía Đông giáp huyện Xuyên Mộc, phía Tây giáp huyện Tân Thành,phía Nam giáp huyện Đất Đỏ…

Chi tiết

Huyện Long Điền

1.Vị trí địa lý huyện Long Điền Long Điền là một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.Có vị trí địa lý như sau: Phía Đông giáp huyện Đất Đỏ,phía Tây giáp thành phố Bà Rịa,thành phố Vũng Tàu, phía…

Chi tiết
Back To Top