skip to Main Content

Huyện Yên Bình

1.Vị trí địa lý huyện Yên Bình Yên Bình là huyện cửa ngõ phía đông tỉnh Yên Bái.Phía Đông giáp với huyện Đoan Hùng(Phú Thọ),phía Tây giap với thành phố Yên Bái, phía Tây Bắc giáp với huyện Trấn Yên…

Chi tiết

Huyện Văn Yên

1.Vị trí địa lý huyện Văn Yên Văn Yên là huyện vùng núi cao Yên Bái,nằm ở phía bắc của tỉnh.Phía Đông giáp huyện Luc Yên, Yên Bình, phía Tây giáp huyện Văn Chấn, phía Nam giáp huyện Trấn Yên…

Chi tiết

Huyện Văn Chấn

1.Vị trí địa lý huyện Văn Chấn Văn Chấn là huyện nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Yên Bái.Phía Bắc giáp huỵên Văn Yên, phía Tây giáp giáp huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, phía Đông giáp huyện Trấn Yên…

Chi tiết
Back To Top

09 3844 3855