[vcex_icon_box heading=”1501 Lầu 15, Cao ốc An lộc 2, Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh” icon=”fa fa-home”][/vcex_icon_box][vcex_icon_box heading=”Hotline: 0333 320 320″ icon=”fa fa-phone”][/vcex_icon_box][vcex_icon_box heading=”Email: toancau@phongbanve.com” icon=”fa fa-envelope-o”][/vcex_icon_box]