Yên Thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Năm 2016, Yên Thành có thêm 6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã NTM lên 19/38 xã, vượt 200% kế hoạch tỉnh Nghệ An giao.

Một trong 6 xã của huyện Yên Thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là Liên Thành. Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương đã cố gắng khắc phục khó khăn, xác định làm tốt công tác vận động tuyên truyền để dồn sức người, sức của vào việc xây dựng NTM.

Nhờ sự đồng thuận vao về tư tưởng trong việc đổi mới, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của từng người dân và hộ gia đình, khi thực hiện tiêu chí nào của NTM cũng được ủng hộ. Nổi bật là phong trào đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng sau 6 năm vận động, nhân dân trong xã đã đóng góp được trên 124 tỷ đồng, chiếm 49% tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM của xã. Đến nay Liên Thành đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất văn hóa từ xã đến xóm được xây dựng mới, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, vệ sinh môi trường khu dân cư được thu gom, xử ký. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

du-lich-Yen-Thanh

                  Người dân xã Lăng Thành đặt ống cống qua các trục đường nội đồng

Về việc thực hiện chương trình Mặt trận tổ quốc xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành được đánh là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh Nghệ An. Theo đánh giá của ban chỉ đạo huyện Yên Thành, tất cả các địa phương trong toàn huyện đều chấp hành và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời giao cho từng thành viên của ban chỉ đạo phụ trách cơ sở, tích cực chỉ đạo, thúc dục các địa phương tập trung xây dựng NTM, hàng tháng, quý có báo cáo cụ thể. Vì thế hàng năm xã nào cũng đạt được nhiều kết quả tốt, thể hiện ở số tiêu chí đã hoàn thành, năm 2016, toàn huyện có 601 tiêu chí đạt chuẩn NTM, tăng 52 tiêu chí so với năm 2015, bình quân mỗi xã đạt 15,8 tiêu chí.

Phong trào xây dựng NTM được triển khai một cách đồng bộ từ các cấp đến các tổ chức chính trị, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đáp ứng nhu cầu và phục vụ cho sản xuất của người dân, mạng lưới giao thông trong huyện ngày càng thông suốt, đi lại dễ dàng, kèm theo đó là lĩnh vực thương mại phát triển ngày càng mạnh. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ông Phan Văn Tuyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Yên Thành cho biết: “Trong năm 2016, Yên Thành đạt được một số thành tích nổi bật trong xây dựng NTM: Số xã đạt chuẩn NTM vượt kế hoạch tỉnh giao, với 6 xã đạt chuẩn NTM (vượt 200% kế hoạch tỉnh giao) nâng tổng số xã đạt đến hết năm nay là 19 xã”.

Du-lich-yen-thanh

               Người dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới ở Yên Thành.

Sau khi hoàn thành chuyển đổi ruộng đất, huyện chỉ đạo các địa phương xây dựng cánh đồng mẫu lớn để sản xuất lúa hàng hóa có chất lượng cao. Hoàn thành việc thành lập, chuyển đổi các HTX nông nghiệp theo Luật HTX 2012, từ đó tạo điều kiện cho việc liên kết các doanh nghiệp đến với hộ nông dân, thông qua HTX, từng bước áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, từng bước tạo nên chuỗi sản xuất các mặt hàng nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Yên Thành, để đảm bảo lộ trình xây dựng NTM trên địa bàn, hàng năm Đảng bộ, UBND huyện Yên Thành tiếp tục quán triệt quan điểm về xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và bền vững. Theo đó, các ban, ngành liên quan rà soát và có chương trình, kế hoạch hỗ trợ các xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí có liên quan; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về công tác thực hiện các tiêu chí được giao. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch của các xã đã xây dựng hàng năm, từ đó thúc đẩy quá trình xây dựng NTM đạt hiệu quả, đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở kết quả đạt được các năm trước, năm 2017, huyện Yên Thành phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn NTM: Minh Thành, Mỹ Thành, Trung Thành, Đồng Thành, Bảo Thành, Vĩnh Thành đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 25/38 xã. Phấn đấu bình quân mỗi xã chưa về đích, tăng 1-2 tiêu chí đạt chuẩn, không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng xã Sơn Thành đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân, nhân rộng các hô mình có hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, phát triển ngành nghề nông thôn, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2016, Yên Thành lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình vào xây dựng NTM với tổng nguồn vốn hơn 370 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách hơn 117 tỷ đồng, chiếm 32%, vốn lồng ghép gần 29 tỷ đồng, chiếm 8%, vốn khác hơn 9 tỷ đồng, chiếm 2%, vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư gần 216 tỷ đồng, chiếm 58%.

Nghệ An, Yên Thành