skip to Main Content

Xe Khách Chương Mỹ

Huyện Chương Mỹ nằm phía tây nam thủ đô Hà Nội. Huyện có nhiều đình, chùa, đền, miếu... phong cảnh tuyệt đẹp như: chùa Trăm gian, chùa Trầm, đình Nội, đình Xá, đặc biệt các đình, chùa đều mở hội…

Chi tiết
Back To Top