skip to Main Content

LỊCH THÁNG 12 – 2017 và THÁNG 1-2018 Hotline: 1900 1812

Thời gian Ngày Giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Thứ Ba 19/12/2017 Vân La
Thứ Tư 20/12/2017 Vân La
Thứ Năm 21/12/2017 Chị Hoa Q1 Hiền
Thứ Sáu 22/12/2017 Chị Hoa Q1 Hiền
Thứ Bảy 23/12/2017 Thêm Liên
Chủ Nhật 24/12/2017 Liên Thêm
Thứ Hai 25/12/2017 Vân La
Thứ Ba 26/12/2017 Vân La
Thứ Tư 27/12/2017 Hiền Chị Hoa
Thứ Năm 28/12/2017 Hiền Chị Hoa
Thứ Sáu 29/12/2017 Thêm Liên
Thứ Bảy 30/12/2017 Thêm Liên
Chủ Nhật 31/12/2017 La Vân
Thứ Hai 1/1/2018 La Vân
Thứ Ba 2/1/2018 Thái Hiền
Thứ Tư 3/1/2018 Thái Hiền
Thứ Năm 4/1/2018 Liên Thêm
Thứ Sáu 5/1/2018 Liên Thêm
Thứ Bảy 6/1/2018 La Vân
Chủ Nhật 7/1/2018 La Vân
Thứ Hai 8/1/2018 Hiền Chị Hoa
Thứ Ba 9/1/2018 Hiền Chị Hoa
Thứ Tư 10/1/2018 Thêm Liên
Thứ Năm 11/1/2018 Thêm Liên
Thứ Sáu 12/1/2018 Vân La
Thứ Bảy 13/01/2018 Vân La
Chủ Nhật 14/01/2018 Thái Hiền
Back To Top